Nr: 8420 din: 22 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publica de interes local a lucrarilor de constructie a obiectivului ,,Alimentare cu apa rece a comunei Scorteni, judetul Bacau" si aprobarea solicitarii de scoatere permanenta din circuitul agricol a suprafetei de 427 mp teren agricol, categoria de folosinta arabil, proprietate privata a comunei Scorteni, situata in extravilan cu nr. cadastral 60172 comuna Scorteni, judetul Bacau