Primele mărturii despre existenţa unei comunităţi umane pe teritoriul comunei Scorteni datează din perioada medievală.
Până în secolul XIX, dezvoltarea comunei se înscrie în istoria generală a Moldovei evului mediu.
Secolele XIX-XX se caracterizeaza printr-o dezvoltare economico-socială care se înscrie în procesul de modernizare a tuturor localităţilor româneşti în această perioadă.
Transformările în bază economică au atras după sine şi mutaţii importante în domeniile învăţământului, culturii, sănătăţii, administraţiei şi serviciilor, ducând la creşterea progresivă a nivelului de civilizaţie a localităţilor din cadrul comunei.