Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri2019-12-18T12:12:17+02:00


  Proiect de Hotărâre

  Nr: 3629 din: 15 Septembrie 2020
  Proiect de hotarare privind desemnarea d-nei Tanasa Niculina, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scorteni si a d-lui Palcau Adrian, consilier local- comuna Scorteni, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Scorteni, judetul Bacau, pentru perioada 2020-2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 3597 din: 15 Septembrie 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre comuna Magiresti, judetul Bacau, comuna Ardeoani, judetul Bacau si comuna Scorteni, judetul Bacau in vederea implementarii activitatilor aferente proiectului: Infiintare sistem de distribuire gaze naturale in comuna Scorteni, judetul Bacau, care este depus in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 3272 din: 11 August 2020
  privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna iulie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 4 din: 30 Iulie 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 35 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 24890mp drum sataesc, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 2 din: 30 Iulie 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna iunie 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 1 din: 13 Iulie 2020
  Proiect de hotarare privind implementarea proiectului Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat public din comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 3 din: 30 Iunie 2020
  Proiect hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna mai 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 2 din: 30 Iunie 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 7 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 6 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Scorteni, judetul Bacau a investitiei ,,Construire si dotare parc sat Scorteni si construire si dotare parc sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 5 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitii nr. 45, 46 si 47 din domeniul public al UAT comuna Scorteni cu suprafata de 11767mp drum satesc, DC 196, sat Grigoreni, sat Bogdanesti si sat Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in vederea intabularii.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 4 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind incheierea unui Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al comunei Scorteni pentru realizarea de retele noi subterane, aeriene si camerete in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange Romania S.A.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 3 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Scorteni pentru anul 2020 cu beneficiaarii Legii nr. 416/2001

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 2 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau pentru anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 1 din: 28 Mai 2020
  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru lunile februarie si martie 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Proiect de Hotărâre

  Nr: 5 din: 27 Aprilie 2020
  Proiect de hoatrare privind aprobarea intrarii in domeniul public al UAT Scorteni a construirii si dotarilor parcurilor din satele Scorteni si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Go to Top