Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-01-09T20:06:00+02:00


  Hotărâre

  Nr: 39 din: 15 Septembrie 2020
  Hotarare privind desemnarea d-nei Tanasa Niculina, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scorteni si a d-lui Palcau Adrian, consilier local- comuna Scorteni, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Scorteni, judetul Bacau, pentru perioada 2020-2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 15 Septembrie 2020
  Hotarare privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre comuna Magiresti, judetul Bacau, comuna Ardeoani, judetul Bacau si comuna Scorteni, judetul Bacau in vederea implementarii activitatilor aferente proiectului: Infiintare sistem de distribuire gaze naturale in comuna Scorteni, judetul Bacau, care este depus in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 15 Septembrie 2020
  Hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna august 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 36 din: 15 Septembrie 2020
  Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli anul 2020 trimestrul II

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 27 August 2020
  Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 1000 lei pentru d-l Sova Nelu, domiciliat in sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau, reprezentand ajutor pentru inmormantarea lui Prisecaru Paul.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 27 August 2020
  Hotarare privind aprobarea acordarii contravalorii concediu de odihna sau a indemnizatiei pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019 si 2020, la nivelul comunei Scorteni

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 27 August 2020
  Hotarare privind aprobarea finantarii activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 27 August 2020
  Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 1500 lei pentru d-na Pavel Gabriela, domiciliata in sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, reprezentand ajutor pentru inmormantarea lui Ardeleanu Petrica.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 27 August 2020
  Hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna iulie 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 30 din: 27 August 2020
  Hotarare privind aprobarea de principiu a modificarii tarifului de precolectare, colectare si transport a deseurilor

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 30 Iunie 2020
  Hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna mai 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 30 Iunie 2020
  Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 30 Iunie 2020
  Hotarare privind aprobarea finantarii activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 30 Aprilie 2020
  PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU ACTUALIZAT DE FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL SCORTENI

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 30 Aprilie 2020
  PRIVIND APROBAREA INTRARII IN DOMENIUL PUBLIC AL UAT SCORTENI A CONSTRUIRII SI DOTARILOR PARCURILOR DIN SATELE SCORTENI SI GRIGORENI, COMUNA SCORTENI, JUDETUL BACAU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 30 Aprilie 2020
  PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI SCORTENI PENTRU ANUL 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni, pentru luna ianuarie 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECOSUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și Programul anual de achiziții publice pentru anul 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea stabilirii cotei/plafonului maxim lunar privind consumul de combustibil pentru autoturismul Dacia Logan din dotarea Primăriei Scorțeni, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza comunei Scorțeni, județul Bacău pentru anul școlar 2020/2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna decembrie 2019.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 99 din: 12 Decembrie 2019
  Hotarare privind modificarea hotararii nr. 52 din 27.011.2018 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al comunei Scorteni"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 98 din: 12 Decembrie 2019
  Hotarare privind infiintarea Organigramei si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Scorteni, judetul Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna octombrie si noiembrie 2019.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 96 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Construire pod peste paraul Boului, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau" faza Proiect tehnic de executie, actualizat conform OUG nr.114/2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 01 Noiembrie 2019
  privind completarea HCL nr.92/31.10.2019 pentru aprobarea utilizarii sumei de 10000 lei pentru achizitionarea de tuburi pentru drumuri in comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 94 din: 01 Octombrie 2019
  Privind aprobarea decontarii calatoriei pentru personalul didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pentru luna septembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 93 din: 01 Octombrie 2019
  Privind stabilirea componentei nominale a echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 92 din: 01 Octombrie 2019
  Privind aprobarea utilizarii sumei de 10000 lei ce au fost virati in contul Primariei Scorteni, conform Contractului nr. 7093/19.12.2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 86 din: 01 Septembrie 2019
  privind aprobarea anularii accesoriilor(majorarilor) in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Scorteni ,judetul Bacau .

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 74 din: 01 Iunie 2019
  privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 2000 lei pentru dna Apostol Silvia Ana domiciliata in sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, reprezentand ajutor pentru refacerea ,locuintei degradata de inundatii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 73 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pentru luna iunie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 72 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere a sumei de 2.052 lei , majorari aferente obligatiilor bugetare restante su curente, constand in impozit auto sub 15 tone, obligatii de plata datorate bugetului local de catre Casa Parohiala Scorteni, judetul Bacau, reprezentata de catre Preot Paroh dl. Ceausu Costica

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 70 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea intre Administratia Bazinala de Apa Siret si comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 69 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau,,

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 68 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni , pentru luna mai 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 67 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea finantarii actrivitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 66 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea alocarii sumei de 5000 lei pentru achitarea unei anumite cote parti din contractul de asistentasi reprezentare juridica in dosarul cu reclamanta SC.ROMCONSTRUCTOR S.A.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea alocarii sumei de 3000 lei pentru dna Vatajelea Cristina pentru inmormantarea sotului

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 6