Nr: 8423 din: 22 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a suprafetei de 408 mp teren agricol (402 mp temporar si 6 mp definitiv) categoria de folosinta arabil, proprietate privata a comunei Scorteni, situata in extravilan cu nr. cadastral 61257 si 61259 comuna Scorteni, judetul Bacau