Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T18:42:43+02:00


  Hotărâre

  Nr: 98 din: 12 Decembrie 2019
  Hotarare privind infiintarea Organigramei si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Scorteni, judetul Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 99 din: 12 Decembrie 2019
  Hotarare privind modificarea hotararii nr. 52 din 27.011.2018 privind Regulamentul pentru acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al comunei Scorteni"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind execuția bugetară- cheltuieli pe trim. IV 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni, pentru luna ianuarie 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECOSUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 17 Februarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice și Programul anual de achiziții publice pentru anul 2020.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea stabilirii cotei/plafonului maxim lunar privind consumul de combustibil pentru autoturismul Dacia Logan din dotarea Primăriei Scorțeni, județul Bacău.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza comunei Scorțeni, județul Bacău pentru anul școlar 2020/2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 30 Ianuarie 2020
  Hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna decembrie 2019.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna octombrie si noiembrie 2019.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 96 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Construire pod peste paraul Boului, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau" faza Proiect tehnic de executie, actualizat conform OUG nr.114/2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 01 Noiembrie 2019
  privind completarea HCL nr.92/31.10.2019 pentru aprobarea utilizarii sumei de 10000 lei pentru achizitionarea de tuburi pentru drumuri in comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 94 din: 01 Octombrie 2019
  Privind aprobarea decontarii calatoriei pentru personalul didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pentru luna septembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 93 din: 01 Octombrie 2019
  Privind stabilirea componentei nominale a echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 92 din: 01 Octombrie 2019
  Privind aprobarea utilizarii sumei de 10000 lei ce au fost virati in contul Primariei Scorteni, conform Contractului nr. 7093/19.12.2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 91 din: 01 Octombrie 2019
  Privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 90 din: 01 Octombrie 2019
  Privind executia bugetara-cheltuieli pe trimestrul III 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 86 din: 01 Septembrie 2019
  privind aprobarea anularii accesoriilor(majorarilor) in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Scorteni ,judetul Bacau .

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 74 din: 01 Iunie 2019
  privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 2000 lei pentru dna Apostol Silvia Ana domiciliata in sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, reprezentand ajutor pentru refacerea ,locuintei degradata de inundatii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 73 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pentru luna iunie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 72 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere a sumei de 2.052 lei , majorari aferente obligatiilor bugetare restante su curente, constand in impozit auto sub 15 tone, obligatii de plata datorate bugetului local de catre Casa Parohiala Scorteni, judetul Bacau, reprezentata de catre Preot Paroh dl. Ceausu Costica

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 70 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea intre Administratia Bazinala de Apa Siret si comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 69 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau,,

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 68 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni , pentru luna mai 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 67 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea finantarii actrivitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 66 din: 01 Mai 2019
  privind aprobarea alocarii sumei de 5000 lei pentru achitarea unei anumite cote parti din contractul de asistentasi reprezentare juridica in dosarul cu reclamanta SC.ROMCONSTRUCTOR S.A.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 65 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea Planului de ordina si siguranta publica in comuna Scorteni, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 64 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobare ,,Construire Gradinita in sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau,,

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 63 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea Strategiei anuala a achizitiilor publice si a Planului anula penbtru 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea alocarii sumei de 3000 lei pentru dna Vatajelea Cristina pentru inmormantarea sotului

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 61 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea alocarii sumei de 3000 lei dlui Lazar Mihai, ajutor de inmormantare a sotiei

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 60 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii pe mijloace de transport ale persoanelor didactice si nedidactic pe luna aprilie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 59 din: 01 Aprilie 2019
  privind aprobarea decontarii contravalorii pe mijloacele de transport ale personalului didactic si nedidactic auxiliar pentru luna februarie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 57 din: 01 Aprilie 2019
  anexa la hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 58 din: 01 Aprilie 2019
  hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 57 din: 01 Aprilie 2019
  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 56 din: 01 Martie 2019
  Hotarare privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.126/07.04.2016 si aprobarea compensarii debitului dnei Tanasa Ramona- Bianca din sat Scorteni, judetul Bacau, chiriasa a apartamentului -proprietate UAT comuna Scorteni- situat in satul Scorteni-str.Principala , bl.2 ,ap.5 cu investitiile efectuiate in aceasta locatie din bugetul propriu al acesteia

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 55 din: 01 Martie 2019
  Hotarare privind aprobarea -Plan de masuri-Regulament de aplicare a OG.21/2002, privind Normele de Gospodarire Locala in comuna Scorteni pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 54 din: 01 Martie 2019
  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 53 din: 01 Martie 2019
  Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul Politie Locala Scorteni

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 52 din: 01 Martie 2019
  Hotarare privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Scorteni pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 51 din: 01 Martie 2019
  hOTARARE PRIVIND APROBAREA DECONTARII CONTRAVALORII CALATORIEI PE MIJLOACE DE TRANSPORT ALE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR DE LA SCOALA GIMNAZIALA SCORTENI PE LUNA MARTIE 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 50 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 1103 mp.teren intravilan-extravilan (drum satesc) cu o lungime de 259.86 ml din sat Floresti, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 49 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 5164 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 621.53 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 48 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 3857 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 575.06 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 47 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 4016 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 593.06 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 46 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 3751 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 457.44 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 45 din: 01 Februarie 2019
  aprobarea planului de situatii a suprafetei de 6792 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 776.20 ml din sat Floresti, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 5