Nr: 56 din: 01 Martie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.126/07.04.2016 si aprobarea compensarii debitului dnei Tanasa Ramona- Bianca din sat Scorteni, judetul Bacau, chiriasa a apartamentului -proprietate UAT comuna Scorteni- situat in satul Scorteni-str.Principala , bl.2 ,ap.5 cu investitiile efectuiate in aceasta locatie din bugetul propriu al acesteia