Nr: 5 din: 01 Ianuarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea inventarul domeniului public al comunei