Nr: 4 din: 01 Ianuarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind mandatul de conssilier local al d-nei Creanga Vasilica