TAXE SPECIALE CF ART 484 DIN LEGEA 227/2015

AFERENTE ANULUI 2023

Nr.crt. Denumire Tarif

În termenul stabilit de lege

Tarif

În regim de urgență

1. Taxă eliberare certificat fiscal persoane fizice

 

gratuit 20 lei *
2. Taxă eliberare certificat fiscal persoane juridice

 

20 lei 40 lei *
3. Taxă eliberare adeverinte arhiva

 

gratuit 20 lei
4. Taxa eliberare adeverințe rol agricol gratuit 10 lei
5. Taxa eliberare anexa 1 si 2 si anexa 24

 

gratuit 30 lei/document *
6. Taxa inregistrare contract arenda 10 lei 20 lei
7. Taxa adeverinta intravilan /extravilan gratuit 20 lei *
8. Taxa inregistrare certificat performanta energetica gratuit          10 lei
9. Taxa certificat edificare constructie 20 lei 40 lei *
10. Taxa eliberare fotocopie documente arhivistice(Autorizații de Construire– documentație anexă,Hotărâri ale Consiliului Local,documentație anexă,
Decizii, Dispoziții emise de Primarul Comunei, Petiții, Roluri Agricole,
Roluri fiscale ,etc)

 

0,5 lei /pagina Nu este cazul
11. Taxa procedura preemtiune 25 lei Nu este cazul
12. Taxa proces verbal autodemolare cladiri 50 lei Nu este cazul
 

13.

Taxa operare pe loc(in cazul documentatiei complete ) : declaratii cladiri /teren /auto

Declaratii scoatere din evidenta auto

Declaratii rectificative roluri agricole si fiscale

gratuit  

20 lei *

14. Taxa eliberare carnet de comercializare

 

gratuit Nu este cazul

*Timpul de rezolvare a documentelor in regim de urgenta poate fi de 1-2 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete, corecte si fara creante de plata la data solicitarii .

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA,

            CONSILIER,                                                               SECRETAR,

            BEȚA TONI                                                               DANILA VASILE