⛔ Bunele condiții agricole și de mediu prevăd că ESTE INTERZISĂ ARDEREA miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.
Nerespectarea de către fermieri a normelor privind eco-condiţionalitatea conduce la:
🔴 REDUCEREA plăţilor
🔴 EXCLUDEREA de la plată – a uneia sau a mai multor scheme de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea – pentru unul sau mai mulţi ani.
⛔ STOP arderilor de vegetație❗
Incendierea miriştilor & a terenurilor agricole pune în pericol vieți şi bunuri❗
#StopArderilorDeVegetație