Nr: 7316 din: 31 Octombrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind acordul pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a suprafetei de 1796 mp teren pasune comunala, proprietate privata a comunei Scorteni, judetul Bacau situata in extravilan, identificat cu CF 60195, nr. cadastral 60195 in vederea realizarii de catre UAT comuna Strugari, judetul Bacau a proiectului ,,Alimentare cu apa si retea canalizare in comna Strugari, judetul Bacau".