Nr: 5931 din: 27 Noiembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea HCL-ului nr. 39 din 31.08.2023 art.1 cu urmatorea exprimare: Se aproba valoarea de investitie a proiectului „ Achizitie tractor cu accesorii dotarea UAT Comuna Scorteni, Jud Bacau”, în valoare totala de 239.417,22 lei din care valoare eligibila 197.980,00 lei, valoare neeligibila 41.437,22 lei inclusiv, conform contractului de finantare nr. C1920074X213410410113/ 15.05.2023, cu modificari si completari.