Nr: 5623 din: 17 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010