Nr: 5227 din: 25 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Scorteni a d-lui Anton Gheorghita Catalin - primar al comunei Scorteni pentru perioada mandatului, pentru sedintele Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. cat si pentru sedinta din data de 06.12.2021