Nr: 4720 din: 12 Octombrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publica de interes local a lucrarilor de constructie a obiectivului de investitii ,,Alimentare cu apa rece a comunei Scorteni, judetul Bacau" si aprobarea solicitarii de scoatere permanenta din circuitul agricol a suprafetei de 427mp teren agricol, categoria pasune, proprietate privata a comunei Scorteni, situata in extravilan, nr. cadastral 60172 comuna Scorteni, judetul Bacau