Nr: 4383 din: 13 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale si de interes local in satele Floresti, Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny