Nr: 3950 din: 31 August 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si nedidactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna iulie 2023, conform anexei.