Nr: 3839 din: 31 August 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic, nedidactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna iulie 2022