Nr: 3838 din: 31 August 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Achizitie tractor cu accesorii pentru dotarea UAT Comuna Scorteni, judetul Bacau", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli