Nr: 3193 din: 30 Iunie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015