Nr: 1268 din: 31 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind vanzarea in avans a terenului in suprafata de 539 mp, identificat cu nr. cadastral 60034 inscris in Cartea Funciara nr. 60034 BCPI Moinesti, situat in sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in favoarea proprietarului constructiei - casa edificata pe acest teren a d-lui Burca Florin Ciprian si Cornelia