COMUNA SCORTENI, titular al proictului „Reabilitare drumuri de interes local in satele Scorteni, Floresti, Grigoreni, Bogdanesti si Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau, propus a se realiza in comuna Scorteni, satele Scorteni, Floresti, Grigoreni, Bogdanesti su Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr. 23, in zile de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro

 

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

 

SCAN0075