Nr: 74 din: 13 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

hotărâre pentru modificarea HCL nr. 56 din 31.10.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Scorțeni, județul Bacău