Nr: 39 din: 15 Septembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind desemnarea d-nei Tanasa Niculina, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scorteni si a d-lui Palcau Adrian, consilier local- comuna Scorteni, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Scorteni, judetul Bacau, pentru perioada 2020-2021