Nr: 21 din: 12 Mai 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind modificarea HCL nr. 18 din 27.04.2023 referitor la schimbarea titulaturii din Unitate Administrativ Teritoriala Scorteni in Autoritate Publica Locala comuna Scorteni, judetul Bacau cu privire la aprobarea aderarii la parteneriatul ,, GAL CODRUL RUNC"