Nr: 15 din: 31 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind respingerea in sedinta ordinara din data de 31.03.2022 a Consiliului local Scorteni a proiectului de hotarare privind aprobarea vanzarii in avans a terenului in suprafata de 539 mp, identificat cu nr. cadastral 60034 inscris in Cartea Funciara nr. 60034 BCPI Moinesti, situat in sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in favoarea proprietarului constructiei - casa edificata pe acest teren a d-lui Burca Florin Ciprian si Cornelia