Nr: 96 din: 01 Noiembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Construire pod peste paraul Boului, sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau" faza Proiect tehnic de executie, actualizat conform OUG nr.114/2018