Nr: 7 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea grupului de Lucru Local si a Planului Local de Actiune pentru anul 2018 privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani de Etnie Rroma la nivelul comunei Scorteni, judetul Bacau