Nr: 69 din: 01 Mai 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau,,