Nr: 59 din: 01 Aprilie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea decontarii contravalorii pe mijloacele de transport ale personalului didactic si nedidactic auxiliar pentru luna februarie 2019