Nr: 54 din: 01 Decembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de cosnilier local al d-lui Cipca Ionut