Nr: 5 din: 01 Ianuarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.180/2357 din 06.05.2015 prin aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.