Nr: 44 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Scorteni, judetul Bacau pe trimestrul IV- anul 2018