Nr: 37 din: 01 Iulie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobare realizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Scorteni, judetul Bacau"