Nr: 37 din: 01 Mai 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea planului de situatie a suprafetei de 1118 mp la obiectivul "Bazin de apa"