Nr: 35 din: 01 Mai 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea planului de situatie a suprafetei de 775 mp pentru obiectivul "Gradinita sat Grigoreni"