Disozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral in comuna Scorteni, judetul Bacau si asigurarea ampalsarii de panouri electorale in cadrul acestora.

Dispozitie locuri speciale afisaj electoral