Știri și evenimente

10-07-2018

Anunt montare statie de epurare

COMUNA SCORTENI, titular al proiectului "Montare statie de epurareape uzate de la blocurile de locuinte si Primaria Comunei Scorteni, judetul Bacau" propus a se amplasa in comuna Scorteni, sat Scorteni, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, in zilele luni-joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri, intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.07.2018.

06-07-2018

Anunt important privind procedura de achizitie pentru proiectare si executie "Construire pod peste Pârâul Boului Sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău”, finanțat prin PNDL

Pentru buna desfasurare a acestei proceduri de achizitie firmele interesate sunt rugate sa semnaleze orice nelamurire asupra procedurii prin contactarea noastra telefonica la numarul de telefon : 0234 354 500 sau pe adresele de email: scorteniprimaria@yahoo.com si contabilitate.scorteni@gmail.com. Va multumim !

Anunt important ce vizeaza toti cetatenii comunei Scorteni
11-06-2018

Anunt important ce vizeaza toti cetatenii comunei Scorteni

HCL 55/31.08.2017 prin care se aproba Normele de gospodarire locala (inclusiv problema intretinerii santurilor de pe raza comunei - vezi pagina 10 a regulamentului, pe final)

05-06-2018

Anunt public

Anunt public   - Proiect de hotarare privind aprobarea "Amenajamentului pastoral pentru pajistile din comuna Scorteni, judetul Bacau".

Înapoi