Examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru functia publica de executie din compartimentului financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scorteni, judetul Bacau
2018-12-28 10:24:41

Fișiere atașate

Înapoi