Propunere buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 – spre dezbatere publica. 

Vezi document atașat