Nr: 3636 din: 26 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 1000 mp, identificat cu nr. cadastral 61047 inscris in Cartea funciara nr. 61047, situat in sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau, in favoarea proprietarului constructiei - casa edificata pe acest teren, Avram Neculae