1

proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Scorteni, judetul Bacau din data de 28.02.2019


Publicat la: 8 aprilie 2019

Vezi document atașat
Adresă Link: https://comunascorteni.ro/proces-verbal-al-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-scorteni-judetul-bacau-din-data-de-28-02-2019/