Prezentare generală

Prezentare generală
Teritoriul comunei Scorțeni se încadrează geografic pe terminaţia nord-vestică a Culmii Pietricica şi în zona de contact a poalei dealurilor cu partea central-estică a Depresiunii Tazlău. 

Geomorfologic, teritoriul cuprinde atât zona de luncă, formată din rocile sedimentare aluvionare ale râului Tazlau, cât şi zona deluroasă, formată din roci sedimentare de origine lacustră, roci care formează fundamentul Sarmaţian şi Pliocen al zonei subcarpatice. În lungul unei văi care străbate teritoriul comunei de la nord la sud pe lungimea de cca.8,0 km (pârâul Boului), s-a format şi o zonă de luncă, argilo-nisipoasă, în cea mai mare parte inundabilă. 
Relieful este în proporţie de 90% deluros, cu înălţimi nu prea mari, între 250-450 m, înălţimea maximă fiind în partea nordică a teritoriului (Dealul Bălăceanu şi Poiana Ţiganului); 
Zona deluroasă este brăzdată de multe văi de mică amploare, în general uscate, cu rol de colectare a apelor din perioada precipitaţiilor. 
În general zona intravilan este uşor accesibilă, dar cuprinde încă multe uliţe şi drumuri de pământ neîntreţinute, greu de străbătut în perioadele umede, care urmează să facă obiectul unui program de pietruire şi apărare împotriva şuvoaielor.

 

 

 

Înapoi