Măsuri în zone cu riscuri naturale

Zonele cu riscuri naturale menţionate, precum şi altele care ar putea să apară, sunt reduse şi nu impun studii sau proiecte deosebite pentru a fi înlăturate. 
Se va respecta interdicţia de construire de la intrarea în Grigoreni dinspre Bacău, şi nu se va extinde intravilanul în zonele periurbane mentionate în pagina "Zone cu riscuri naturale". 
La extremitatea sud-estică a satului Scorțeni, se va scoate din intravilan fâşia de 250 x 50 m din interiorul unghiului de 90° pe care îi face drumul naţional. 
Se impune o atenţie mărită la autorizarea construcţiilor în zone potenţial periculoase şi întronarea unei discipline civice în întreţinerea albiilor pârâurilor, în special în intravilan şi în perimetrul podurilor şi podeţelor.

Înapoi