Economia

Comuna Scorțeni are o suprafaţă administrativă de 4.458,49 ha, din care 2.947,80 ha, teren agricol ce se împarte în funcţie de folosinţă: 
 • Arabil : 1.579,76 ha 
 • Păşuni : B20.63 ha 
 • Fâneţe : 521,96 ha 
 • Vii : 11,51 ha 
 • Livezi : 56,07 ha
Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere, legumicultură, grădinărit, plante de nutreţ. Păşunile şi fâneţele reprezintă suportul principal pentru creşterea animală ( ovine, bovine, cabaline). Suprafaţa de teren acoperită cu păduri este de 1.016,79ha. Masa lemnoasă rezultată este folosită pentru construcţii, comerţ sau drept combustibil.
 
În prezent, în comuna Scorțeni, există un număr de 35 agenţi economici.Repartiţia în teritoriu a acestora este : 
 
Sat reşedinţă de comună Scorțeni : 18 agenţi economici din care:
 • 10 societăţi comerciale
 • 3 asociaţii familiale.
 • 5 persoane fizice autorizate. 
Sat Grigoreni : 10 agenţi economici din care : 
 • 4 societăţi comerciale 
 • 2 asociaţii familiale 
 • 4 persoane fizice autorizate 
Sat Floreşti : 5 agenţi economici din care :
 • 3 societăţi comerciale
 • 2 asociaţii familiale 
Sat Stejaru : 2 agenţi economici din care :
 • 1 societate comercială
 • 1 persoană fizică autorizată.
Înapoi