Clima și hidrografie

Clima
Comuna Scorțeni se găseşte în zona climatului continental, cu influenţe ale maselor de aer arctic (anticiclonul siberian) în perioada de iarnă şi de aer cald, de tip mediteranean în perioada verii. 
Temperatura medie anuală este de 9,2°C. 
Zonă este şi sub influenţa climatului subcarpatic, cu ierni geroase dar mai scurte, veri călduroase şi toamne lungi; dinamica atmosferică este mai moderată, vânturile dominante fiind dinspre vest şi nord-vest.

Reţeaua hidrografică
Hidrografia teritoriului comunei Scorțeni este direct legată de râul Tazlău, care curge la limita sud-vestică a comunei şi culege, prin pârâul Boului, apele bazinului hidrografic central şi nord-vestic al comunei. Extremitatea nord-estică a teritoriului, are un bazin hidrografic redus, cu văi care constituie zona de izvoare a pârâului Trebes, cu orientarea şi curgerea spre est, spre bazinul râului Bistriţa. 
Hidrologic, zona este bogată în ape de infiltraţie în zona terasei râului Tazlău şi săracă în zona deluroasă. Alimentarea cu apă se face prin fântâni deschise, individuale sau pe colectivităţi mici, apa de infiltraţie în zona terasei Tazlăului şi a luncii pârâurilor fiind la adâncimea de 3,00 - 4,50 m; în zona deluroasă a intravilanului, apele subterane apar neregulat, la adâncimi diferite de la un loc la altul, în general între 4 - 8,00 m., având debit redus.

 

Înapoi