1

Informare – acord de mediu Alimentare cu apa


Publicat la: 24 martie 2023

COMUNA SCORTENI, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru „Alimentare cu apa rece a comunei Scorteni, judetul Bacau”.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, cat si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.

Informare
Adresă Link: https://comunascorteni.ro/informare-acord-de-mediu-alimentare-cu-apa/