COMUNA SCORTENI, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale de interes local in satele Floresti, Scorteni si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau” propus a se realiza in judetul Bacau, comuna Scorteni, satele Scorteni, Floresti si extravilan.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, si la sediul primariei Scorteni, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

Informare