,,COMUNA SCORȚENI , titular al proiectului „Alimentare cu apă rece a comunei Scorțeni, județul Bacău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau,,


FIȘIERE ATAȘATE